KANSER TEDAVİLERİ

Kanser sıklığı giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunudur. Dünyada ve ülkemizde ölüm nedeni olarak, kalp-damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir.

Onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da kapsar.

Yani, kanserin her aşaması tıbbi onkolojiyi ilgilendirir.

Ayrıca kanser tanı ve tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla iş birliği yapılır ve hastaya yaklaşım, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak planlanır.

Türkiye’de bulunan onkoloji hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla Batı ülkelerini aratmayacak yapıdadır. Mediprive , onkoloji tedavisinde ihtiyaçlarınıza uygun hastane seçiminde, hastalarının yanında onlarla birlikte çalışarak, dünya standartları taşıyan merkezler arasında doğru tercihi belirlemenize yardımcı oluyor. Mediprive , yurt dışından gelecek hastaların, teşhis ve tedavi süreci boyunca hasta hakları gözetilerek, son teknolojik cihazlar ile donatılmış sağlık kurumları aracılığıyla hastaların tedavi öncesi ve sonrası sağlık problemlerine hızlı ve profesyonel çözümler üretiyor.